SAMBUTAN KETA DKM. PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN DMICABANG KELAPA GADING DEWAN MASJID INDONESIA
431 Pembaca

16-10-2023SAMBUTAN KETUA DKM MASJID AL-MU'MIN

Dalam rangka :

PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN DMICABANG KELAPA GADING

DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)

 

bismillah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya  wal-mursalin,

Sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammaddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma in amma ba’ du.

Yang saya hormati Bapak Drs. Suwardi, Ketua DMI Jakarta Utara beserta jajarannya

Yang saya hormati Bapak H Darmawan, Camat Kelapa Gading beserta jajarannya

Yang saya hormati Bapak Drs Tajuddin, Ketua DMI Kelapa Gading beserta jajarannya

Yang saya hormati KH Ahmad Qudsi dan tokoh agama dan Masyarakat

Bapak dan Ibu, Hadirin Undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Taufik Hidayah dan inayahnya , sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat bersilaraturahim tidak ada aral sesuatupun, semoga kehadiran kita semuanya akan dicatat sebagai amal ibadah, berkah dan mendapat Ridho dari Allah SWT

Harapan kami DMI semakin semangat  menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, tapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah yang mencerdaskan, dan juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk membangun persatuan, untuk memperkokoh ikatan kebangsaan, dan juga pusat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,  Sebagai pusat dakwah dan pendidikan umat, masjid juga menjadi tempat bagi umat untuk memperoleh informasi, memperdalam ilmu agama, dan mewujud menjadi amal kebaikan dan akhlak yang mulia, dan menyemai Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil ‘alamin, sehingga masjid ikut berkontribusi dalam membangun peradaban negara kita, Indonesia, dan juga membangun SDM yang unggul, yang berkarakter, yang berakhlak mulia.

Kami  harapkan DMI dapat menjaga masjid agar tidak jatuh ke tangan mereka yang menyebabkan gagasan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bersifat radikal, fanatik terhadap suatu sekte, menyebarkan permusuhan terhadap agama dan kepercayaan lain, serta provokatif yang dapat berujung pada tindak kekerasan.

Pengurus DMI tidak hanya mewujudkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, akan tetapi dapat menjadikan sebagai tempat pengembangan ummat. Dan DMI yang baru akan dilantik nanti mampu menyatukan ummat lewat masjid.

Akhirnya, dengan memohon Ridho Allah SWT  pelantikan anggota DMI pada  hari Sabtu  tanggal 14 Oktober 2023 di Aula Masjid Al Mu’min  dapat berjalan lancar dan sukses.

Wa billahi taufik wal hidayah

Wassalamu alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

H. Hanibal

Ketua DKM Al Mu’min

 

DUKUMENTASI

Dalam rangka :

PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN DMICABANG KELAPA GADING

DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)

DMI-1

dmi-4

dmi-2

dmi-3